Un tour per les instal·lacions de Podcast Estudios

Show notes

Per poder fer realitat el teu podcast, a Podcast Estudios disposem d’unes instal·lacions amb la última tecnologia al teu servei. Acompanyeu-nos en aquest tour pels nostres estudis.

New comment

Your name or nickname, will be shown publicly
At least 10 characters long
By submitting your comment you agree that the content of the field "Name or nickname" will be stored and shown publicly next to your comment. Using your real name is optional.